Cmentarz parafialny w Otwocku

DO WIADOMOŚCI ODWIEDZAJĄCYCH CMENTARZ KATOLICKI W OTWOCKU

 

REGULAMIN CMENTARZA

 

DLA ZACHOWANIA NALEŻNEJ CZCI ZMARŁYCH POCHOWANYCH NA TYM CMENTARZU I UTRZYMANIU GO W NALEŻYTYM STANIE – ZARZĄD PROSI O PRZESTRZEGANIE NIŻEJ PODANYCH ZALECEŃ:

 

 1. Cmentarz służy wszystkim mieszkańcom Otwocka.

 2. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, porządku, czystości.

 3. Zabrania się wstępu na teren cmentarza osobom nietrzeźwym, zabrania się palenia papierosów.

 4. Zabrania się wprowadzania na teren cmentarza zwierząt i jazdy wszelkimi pojazdami (z wyj. wózków inwalidzkich).

 1. Pielęgnowanie grobów należy do osób opiekujących się grobami. Uschłe kwiaty, wieńce, wypalone znicze składamy do pojemników do tego przeznaczonych.

 2. Prawo do grobu (pochowania) uzyskuje się przez wniesienie opłat w Zarządzie Cmentarza. Opłaty za groby wznawia się po 20 latach.

 3. Wszelkie prace na terenie cmentarza mogą być wykonywane po uregulowaniu spraw związanych z własnością grobu i po otrzymaniu pozwolenia w Zarządzie Cmentarza.

 4. Obowiązuje zakaz budowy ławek, rabatek, samowolnego sadzenia drzew i krzewów oraz ich niszczenia. Ławki i rabatki budowane samowolnie będą usuwane.

 5. Pogrzeby odbywają się wyłącznie w dni powszednie.

 6. Prawo do grobu oznacza prawo do terenu o wymiarach dł. 230 cm x szer. 130 cm.

 7. Biuro Zarządu Cmentarza znajduje się przy Parafii św. Wincentego a Paulo w Otwocku przy ul. Kopernika 1,

tel. 22 779-31-12

Biuro czynne jest:

w dni powszednie w godz. 1000 -1200 oraz 1600 - 1745.

 

Przepisy cmentarza określają następujące akty prawne: Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 r.

(Dz. U. Nr 47 z 1972 r., pozycja. 298 ze zm.)